Szlif cylindra…

IMG_0240

…jest procesem polegającym na takim zwiększeniu średnicy cylindra, by mógł on pracować z nadwymiarowym tłokiem. Jest to najczęściej stosowana metoda naprawy cylindrów motocykli klasycznych, gdzie taką możliwość przewidział zwykle producent oraz cylindrów poddanych wcześniej tulejowaniu (jeżeli oczywiście grubość zastosowanej tulei na to pozwala i dostępne są nadwymiarowe tłoki)

Szlif cylindra zaczynamy od oceny stanu cylindra, pomiarze średnicy i oczyszczeniu płaszczyzn bazowych. Tak przygotowany cylinder trafia na wytaczarkę. Niezmiernie ważne jest, by bazą dla wrzeciona była płaszczyzna styku cylindra z karterem. Mamy wtedy pewność, że wytaczany otwór będzie idealnie prostopadły do osi wału korbowego. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, tłok będzie pracował w cylindrze „ze skosa”.

Następną czynnością jest centryczne ustawienie cylindra w osi wrzeciona. Wytaczarka którą dysponujemy posiada zintegrowany system centrowania sprzężony z wytaczadłem. W otwór wprowadza się specjalną końcówkę połączona z czujnikiem zegarowym, uruchamia maszynę i regulowanym stołem krzyżowym ustawiamy cylinder w osi wrzeciona praktycznie „na zero”. Możliwa do uzyskania dokładność centrowania jest na poziomie 0,002 mm.

IMG_0234

Wytaczanie cylindra rozpoczynamy od zdjęcia warstw materiału nie większych niż 0,1 mm na średnicy do całkowitego zabielenia cylindra. Po tym zabiegu można ocenić najbliższy wymiar naprawczy tłoka. Prędkość skrawania jak i posuw są w pełni bezstopniowo regulowane dla zapewnienia możliwie najlepszej jakości i dokładności otworu. Cylinder wytaczamy na wymiar minimum 0,12 mm mniejszy od docelowej średnicy. Reszta zostaje „zdjęta” na honownicy kamieniami o różnych gradacjach. Jeżeli cylinder pochodzi z dwutakta, zaraz po zdjęciu z wytaczarki fazowane są wszystkie okna.

Honowanie cylindra jest obróbką podobną do szlifowania. Głowca wyposażona w kamienie szlifierskie i podeszwy prowadzące wykonuję połączony ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny. Złożenie tych ruchów daje na powierzchni cylindra charakterystyczną strukturę przecinających się pod kątem linii. Kąt skrzyżowania „jodełki” ma istotny wpływ na utrzymanie oleju na gładzi. Przyjmuje się, że powinien on wynosić od 20 do 40 stopni. W silnikach wyczynowych dwusuwowwych przyjmuje się wartości bliskie kątowi 30. Głębokie honowanie cylindrów (=> 0,12 mm) ma za zadanie usunąć wszelkie wady z materiału naruszonego wytaczaniem. Wytaczanie cylindra na wymiar tłoka a następnie „zabielenie” go na honownicy nie jest przy nowoczesnych silnikach metodą prawidłową.

IMG_0257

Trwałość gładzi takiego cylindra jest niższa, pierścienie nie docierają się prawidłowo i/lub przedwcześnie się zużywają. Podczas honowania używamy kamieni szlifierskich o 3 różnych gradacjach.

Kontroli wymiaru podczas honowania dokonuje się na bieżąco. Typowa wymagana, zależna od średnicy cylindra dokładność otworu, tj. owalizacja i stożkowatość jest na poziomie 0,01 mm. Przy zastosowaniu nowoczesnych głowic i nowych obrabiarek możemy w wielu przypadkach zagwarantować dokładność otworu na poziomie 0,005 mm. Ostatnią czynnością po oczyszczeniu z oleju jest sprawdzenie i ewentualnie skorygowanie luzu na zamkach pierścieni. Po tym etapie cylinder jest zabezpieczony antykorozyjnie i w komplecie z tłokiem jest gotowy do odbioru lub odesłania.

Wytaczanie, honowanie, fazowanie okien, przygotowanie powierzchni bazowych – 90 zł

Jak wyżej przy zwiększeniu średnicy cylindra o więcej niż 2 mm – 120 zł

Ceny tłoków różnych producentów w cenniku.

Możliwy do wykonania zakres średnic: 44 – 125 mm

Pytania? e-mail: info@intr-mot.pl lub tel: +48 731 790 773

IMG_0264

IMG_0266